Affärsutveckling

Abonnera på ett bollplank med komplett IT-stöd

Det är ensamt på toppen. Många företagare och entreprenörer saknar ett bollplank, någon att anförtro sig till. Compentia kombinerar teoretisk och praktisk erfarenhet av företagande med effektiva och praktiska arbetsverktyg.

Genom att kombinera affärsutveckling med djup kompetens i de arbetsverktyg vi tillhandahåller kan vi många gånger handgripligen hjälpa ledningen att ta nödvändiga steg för att effektivisera både organisation och verksamhet. Kombinerat med löpande redovisning har vi en unik fördel då vi kan analysera nyckeltal och ge input kring företagandet. Läs mer om våra tjänster inom redovisning.

Genom att tillföra ett objektivt helhetsperspektiv till verksamheten kan vi snabbt identifiera möjligheter till effektivisering. Vi har kunskap om hur delar av verksamheten ska samverka för att skapa en effektiv helhet och produkter med IT-stöd för att uppnå konkreta resultat. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper:

 • Att förstå och tolka företagets siffror är ett kraftfullt verktyg för att analysera och utveckla verksamheten.
 • En tydlig organisationsstruktur med tydlig arbets- och ansvarsfördelning samt effektiva flöden och rutiner säkerställer god kvalitet och bra kundservice.
 • De rätta IT-verktygen är en grundförutsättning för att effektivisera logistiken och driva ett lönsamt företag.

De flesta av våra kunder använder oss som ett bollplank i dessa frågor. Med både teoretisk och praktisk erfarenhet av företagande samt rätt IT-verktyg hjälper vi våra kunder att bygga, driva och utveckla effektiva och lönsamma företag. I och med våra tjänster inom redovisning fungerar vi gärna som en bred partner i frågan kring företagande och din enda kontakt för allt som rör företagsekonomi.

Rådgivning Redovisning Affärssystem Compentia

Compentia hjälper dig att lyckas med en kompetent mix av rådgivning, redovisning och smarta affärssystem.

Rätt val av affärssystem

En investering i ett affärssystem är ett stort steg. Vi hjälper våra kunder att göra steget lyckat genom ett helhetsåtagande med komplett IT-stöd. Vi erbjuder följande för att din investering ska falla väl ut:

 • Mjukvara
 • Hårdvara
 • Implementering
 • Utbildning
 • Support
 • Drift
 • Finansiering
 • Kringprodukter

Genom vårt helhetsåtagande slipper du bollas mellan olika leverantörer och kan därmed fokusera på verksamheten och affärerna. Kontakta oss så berättar vi mer.

Compentia redovisningsbyrå i Stockholm

Extern drift

Som en del i vårt helhetsåtagande och i syfte att hjälpa och underlätta för våra kunder erbjuder vi drift av all installerad programvara som en tjänst över Internet. Tack vare denna drifttjänst slipper du investeringar och kostnader för drift och underhåll av IT-miljö. Du får i praktiken en arbetsplats på nätet där du har tillgång till affärssystemet och programmen i Microsoft Office. För de kunder som behöver komplettera med andra program erbjuder vi en egen server och större frihet att påverka sin arbetsplats.

Ta kontakt

Controller/Ekonomichef

Behöver du utveckla din ekonomifunktion? Har du behov av en extra resurs under en period? Vi har lång erfarenhet av ekonomiarbete. Tack vare våra erfarenheter av affärssystem har vi klara fördelar och goda förutsättningar för att bygga effektiva ekonomifunktioner.

Ta kontakt

Interim Management

De flesta verksamheter hamnar i situationer med resursbrist. Kanske behöver du någon extern resurs som kan se över rutiner i verksamheten med helt nya ögon? Brottas verksamheten med en utmaning där en hjälpande hand behövs? Är det dags att ta nästa steg i företagets utveckling med en annan ledning? Vi har lång erfarenhet av ledning i ett företags olika utvecklingsfaser. Testa oss!

Ta kontakt

Visma Certified Partner
Microsoft Partner Network
SRF
Fortnox