Referenser

Dessa hjälper vi med affärsutveckling

Allt vi gör för våra uppdragsgivare ska resultera i konkreta resultat och direkta besparingar. Här är några exempel på företag där vi fått förtroendet att arbeta med verksamhetsutveckling i olika former. Ofta med ett brett angreppssätt som berör flera delar i företaget, och vi syr ihop lösningar baserade på moderna verktyg som tillsammans sparar tid.

Kontakta oss idag, vi lyssnar gärna på din berättelse.
Våra kontaktuppgifter.

Låt oss hjälpa dig utveckla din verksamhet

Vi sätter oss in i din verksamhet och föreslår åtgärder och arbetsmetoder som gör företagandet effektivare.
Våra tjänster

Iotron Logotyp

IoTRON AB

IoTRON startades under 2019 för att bedriva en värdeadderande försäljning av system för säkerhet och industriell IoT. Man bestämde sig tidigt för att anlita en partner för all ekonomi och administration, och man ville också hitta ett affärssystem som skulle stödja och förenkla processerna. En molnlösning var självskriven för det mobila företaget.

IoTRON AB

IoTRON startades under 2019 för att bedriva en värdeadderande försäljning av funktionsorienterade system för säkerhet och processkontroll, cybersäkerhet samt industriell IoT på den Nordiska marknaden. Man bestämde sig tidigt för att anlita en partner för all ekonomi och administration, och man ville också hitta ett affärssystem som skulle stödja och förenkla processerna. En molnlösning var självskriven för det mobila företaget.

Ganska snabbt insåg man att Visma.net erbjuder en högklassig logistikfunktion i kombination med stora möjligheter till automatisering. Lämplig partner hittades i Compentia, som inte bara är med och driver implementeringen utan också tar rollen som aktiv partner med löpande utveckling. Att även kunna lägga ut hela ekonomifunktionen på samma partner ger givetvis stora synergier och effektivitet.

Hela upplägget är byggt för att möjliggöra en både snabb och effektiv uppskalning, där både systemet och partnern kan erbjuda mer kapacitet vartefter kundens behov förändras. Därigenom hålls kostnaderna nere så länge som möjligt.

Direktleveranser från utlandet till svenska kunder löper smidigt varje vecka, inköpshanteringen får stöd i systemet och faktureringen sköts av Compentia, liksom eventuell påminnelsehantering om det behövs.

-Vi får alltid en snabb respons från Compentia. Oavsett om det handlar om frågor kring ekonomi eller support i Visma.net så finns de tillgängliga och ger oss tydliga besked utan knussel. Vi på IoTRON hanterar inköp, leveranser och godkännanden, medan Compentia tar hand om fakturering och all vår bokföring, säger Juha Järvinen, VD på IoTRON.

-Nu har vi även börjat med återkommande tertialmöten där vi tillsammans går igenom frågor rörande ekonomi, men också vår arbetsmetodik och de nya möjligheter som uppstår i samband med att systemet kontinuerligt utvecklas. Målsättningen är att vi därigenom skall kunna bli än mer effektiva och därmed kunna spara tid, men också kunna höja servicenivån till våra kunder.

Vi kan varmt rekommendera Compentia som partner, både för Visma.net och för företagets redovisning, men kanske allra mest för helheten. Compentia ger oss ett väldigt gott stöd under vår kontinuerliga tillväxtresa!

Juha Järvinen
CEO

Verksamhet: Försäljning av system för processövervakning och säkerhet
Ort: Stockholm
Affärssystem: Visma.net
Hemsida: www.iotron.se

Iotron Logotyp

IoTRON hjälper vi med utveckling såväl som support av ekonomifunktionerna.

Profilskaparen Logotyp

Profilskaparen AB

Compentia och Profilskaparen lärde känna varandra i samband med implementering av affärssystemet Mamut i verksamheten. Som relativt ny i familjeföretaget kände jag att det var skönt med ett externt bollplank som såg på verksamheten utifrån, och med en vilja att förstå vart utmaningarna låg, både i affärerna men också i ägarfrågorna.

Profilskaparen AB

Idag har vi haft ett nära samarbete i närmare 20 år och Fuat har gått från IT-leverantör till ekonomichef till idag styrelseledamot i Profilskaparen. Han har under hela denna tid visat mycket högt engagemang och en bred kompetens inom affärsutveckling, försäljningsstrategi och företagsledning med företagets utveckling i fokus. Dessutom har jag alltid haft ett neutralt bollplank att vända mig till i stora som små frågor, vilket bidragit till den företagsledare jag är idag.

Andreas Wigerman
Verkställande Direktör/Ägare

Verksamhet: Profilerade pärmar, mappar och förpackningar
Ort: Skogås
Omsättning: 30 MSEK
Affärssystem: Mamut Enterprise
Hemsida: www.profilskaparen.se

Profilskaparen

För Profilskaparen är vi en partner som gärna föreslår effektiviserande åtgärder.

Stockholms Universitet Logotyp

Stockholms Universitet

Sektionen för inköp och logistik vid Stockholms universitet använder sedan sommaren 2008 Mamut Enterprise som affärssystem. Nu när tiden kommit att byta till Visma.net är det självklart för oss att fortsätta med Compentia. De kommer att skapa och implementera en integration mellan kassorna i våra tre butiker och Visma.net, så att all försäljning samlas på ett ställe.

Stockholms Universitet

Lika väsentligt som ett fullgott system är att de konsulter som skall sköta implementeringen klarar av att anpassa systemet till våra unika krav som förändras under tid då statlig verksamhet alltmer övergår till elektronisk handel.

Vi har haft turen att under denna ständigt pågående process arbeta med Compentia AB och deras unika kompetens och lyhördhet till våra krav med ständiga förändringar har gjort det möjligt att hantera vår komplexa IT-struktur. Initialt genomfördes en koppling av Mamut Enterprise till universitetets centrala ekonomisystem Raindance. Därefter har utvecklingen gjort det nödvändigt att Mamut Enterprise samtidigt och i realtid måste arbeta tillsammans med totalt tre system. Vår bedömning är att utan Compentia som projektledare och ”spindeln i nätet” hade detta varit en omöjlig uppgift.

Avgörande för framgång i komplexa och ofta tidspressade förändringsarbeten är en bra relation till dina partners i detta arbete. Med Compentia har vi nu under mer än tio års tid arbetat i mycket positiv anda och gemensamt kunnat lösa alla uppkomna problem.

Nu när tiden kommit att byta till ett ännu mer modernt system – Visma.net – är det självklart för oss att fortsätta med Compentia. De kommer att göra en integration mellan kassorna i våra tre butiker och Visma.net, och precis som tidigare vara helhetsleverantören som även säkerställer att kopplingen till Raindance fungerar problemfritt.

Stefan Trygg, Sektionschef
Sektionen för inköp och logistik

Verksamhet: Service som posthantering, teknikertjänster, försäljning av kontorsmaterial, gaser och kemikalier
Ort: Stockholm
Affärssystem: Visma.net med integrerade butikskassor och koppling till redovisningssystemet Raindance
Hemsida: www.su.se

Stockholms Universitet

Vi hjälpte Stockholms Universitet med avancerade kopplingar mellan olika affärssystem.

Hans & Greta Logotyp

Hans & Gretas Glutenfria Bröd AB

Vi sköter själva utleveranser och fakturering i Fortnox, men lämnar allt annat till Compentia. De sköter all bokföring, löner och betalningar åt oss. Varje vecka när de tagit hand om oss kommer ett mail med veckans viktigaste händelser, eventuella punkter jag behöver åtgärda eller annan intressant information.

Hans & Gretas Glutenfria Bröd AB

Hos Hans & Greta valde man på rekommendation av sin revisor att börja samarbeta med Compentia. I samband med det lämnade man Visma Admin för att gå över till en molnlösning. Valet var ganska enkelt och föll på Fortnox. Med en enkel anpassning av följesedlar, som Compentia smidigt ordnade, var systemet redo att använda direkt efter köp.
-Vi sköter själva utleveranser och fakturering, men lämnar allt annat till Compentia. De sköter all bokföring, löner och betalningar åt oss. Skulle någon kund vara sen med betalningar skickar de påminnelser via Fortnox Utskriftstjänst, en mycket prisvärd och enkel möjlighet, berättar Therése Ekenblom, VD och ägare.

Arbetsflödet är väldigt smidigt med skanning av leverantörsfakturor och digital attest i Fortnox – antingen i dator eller mobil. Allt fler skickar e-faktura, vilket gör registreringen helt automatisk och säker.

-Rapporterna de skickar är alltid tydliga och ”to the point”. Varje vecka när de tagit hand om oss kommer ett mail med veckans viktigaste händelser, eventuella punkter jag behöver åtgärda eller annan intressant information. Även om vi saknar vår ”nestor” har vi fått en ny partner som alltid finns tillgänglig och som stöttar oss.

Vi kan rekommendera Compentia av hela vårt bagar-hjärta!

Verksamhet: Industribageri med inriktning på glutenfritt
Ort: Söderköping
Omsättning: 12 MSEK
Affärssystem: Fortnox
Hemsida: www.hansogreta.se

Hans & Greta

För Hans & Gretas Glutenfria Bröd AB sköter vi löpande bokföring, löner och andra ekonomifunktioner.

Larodan Logotyp

Larodan AB

Larodan är ett litet kemiföretag med få anställda och ett stort och komplext produktutbud. För att systemet ska fungera för oss krävdes det en del specialanpassningar och vi är nöjda med både hur den processen var och hur det fungerar nu. Vi hade både varupaket och priser i tre olika valutor som skulle in i systemet.

Larodan AB

Vi valde mellan ett antal olika affärssystem och CRM-system. Vi valde Mamut beroende på att vi fick förtroende för Fuat och att systemet hade de flesta funktioner vi vill ha inklusive ett enkelt CRM inbyggt. Det var också förberett för e-handel.

Efter beslutet la vi upp implementeringen tillsammans med Compentia. Det var ganska många steg att få att fungera då vi förutom det som nämnts ovan också har lager med bundlade produkter på många varor men inte på allt. Implementeringen gick överlag smidigt. För att systemet skulle fungera för oss krävdes det en del specialanpassningar som vi fick hjälp med och vi är nöjda med hur den processen var och hur det fungerar nu. Vi hade både varupaket och priser i 3 olika valutor som skulle in i systemet. Mamut arbetar med SEK som huvudvaluta och vi har Euro som standard, så det var en del arbete att lösa det.

Vid igångsättande var Compentia tillgängliga för att lösa alla de små problem som dyker upp och vi upplevde att uppstarten gick smidigt. Efter att vi kommit igång övergick projektet mer i daglig support, under den första tiden hade vi daglig kontakt, sedan veckovis och nu vid behov. Vi upplever att vi fått snabb respons på de problem och frågor som dykt upp, och nu och då har vi satt upp ett möte för att gå igenom olika moment som vi inte hade full koll på i början.

För att kunna fokusera på vår kärnverksamhet och arbeta var vi vill har vi lagt ut driften av Mamut hos Compentia. Även vår övriga IT och all löpande redovisning ligger hos dem.

Vi är nöjda med den support vi har fått och hur det dagliga arbetet fungerat. Det är viktigt som ett litet bolag att kunna fokusera på det som skapar värde och det är att sälja våra produkter. Compentia hjälper oss med det som är nödvändigt att göra men inte nödvändigtvis det som vi vill eller ska lägga alltför mycket tid på.

Jan Wahlström
Verkställande Direktör

Verksamhet: Tillverkar forskningskemikalier
Ort: Stockholm
Omsättning: 24 MSEK
Affärssystem: Mamut Enterprise
Hemsida: www.larodan.se

Larodan

Vi hjälper Larodan med support av affärssystem samt löpande bokföring.

Tupac Logotyp

Tupac AB

Tupac i Norrköping är specialist på anpassade display- och förpackningslösningar. För att kunna bli ännu vassare i relationen till våra kunder anlitade vi Compentia för att utveckla vårt kalkyl- och offertsystem med saknade funktioner. Därmed kan vi jobba både effektivare och mer kvalitetssäkrat.

Tupac AB

Tupac i Norrköping är en specialist på anpassade display- och förpackningslösningar. För att kunna bli ännu vassare i relationen till våra kunder anlitade vi Compentia för att utveckla vårt kalkyl- och offertsystem med saknade funktioner, men kanske mest för att få bättre struktur i hanteringen av information i kundprojekten. Därmed kan vi jobba både effektivare och mer kvalitetssäkrat.

Konsulten från Compentia har varit ett bra stöd i utvecklingen och ofta föreslagit lösningar vi inte ens visste att vi skulle fråga efter. Systemet är i drift sedan två år och vi tittar löpande på hur vi ska ta nästa steg.

Lars Månsson
VD och delägare

Verksamhet: Anpassade display- och förpackningslösningar
Ort: Norrköping
Omsättning: 28 MSEK
www.tupac.se

Tupac

Compentia har arbetat med Tupac i många år och är en trogen partner inom affärsutveckling och affärssystem.

Visma Certified Partner
Microsoft Partner Network
SRF
Fortnox