Referenser

Dessa hjälper vi med affärsutveckling

Allt vi gör för våra uppdragsgivare ska resultera i konkreta resultat och direkta besparingar. Här är några exempel på företag där vi fått förtroendet att arbeta med verksamhetsutveckling i olika former. Ofta med ett brett angreppssätt som berör flera delar i företaget, och vi syr ihop lösningar baserade på moderna verktyg som tillsammans sparar tid.

Kontakta oss idag, vi lyssnar gärna på din berättelse.
Våra kontaktuppgifter.

Låt oss hjälpa dig utveckla din verksamhet

Vi sätter oss in i din verksamhet och föreslår åtgärder och arbetsmetoder som gör företagandet effektivare.

Våra tjänster


Bio Nordikas Logotyp

Tupac AB

Tupac i Norrköping är en specialist på anpassade display- och förpackningslösningar. För att kunna bli ännu vassare i relationen till våra kunder anlitade vi Compentia för att utveckla vårt kalkyl- och offertsystem med saknade funktioner, men kanske mest för att få bättre struktur i hanteringen av information i kundprojekten. Därmed kan vi jobba både effektivare och mer kvalitetssäkrat.

Konsulten från Compentia har varit ett bra stöd i utvecklingen och ofta föreslagit lösningar vi inte ens visste att vi skulle fråga efter. Systemet är i drift sedan två år och vi tittar löpande på hur vi ska ta nästa steg.

Lars Månsson
VD och delägare
www.tupac.se


Bio Nordikas Logotyp

BIONORDIKA AB

BioNordika Sweden AB införskaffade under 2010 Affärs/ekonomisystemet Mamut via Compentia. Samarbetet har varit och är fortfarande mycket tillfredsställande i alla aspekter så som installation, utbildning och löpande konsultation. Jag kan varmt rekommendera Compentia som samarbetspartner.

Kenneth Spetz
Verkställande Direktör
www.bioonordika.se


Larodans Logotyp

LARODAN AB

Larodan är ett litet kemiföretag med få anställda och ett stort och komplext produktutbud. Vi flyttade vår verksamhet 2014 från Skåne till Stockholm, bytte personal och affärssystem. Vi anlitade Compentia och Fuat Icmen för detta projekt. Vi valde mellan ett antal olika affärssystem och CRM-system. Vi valde Mamut beroende på att vi fick förtroende för Fuat och att systemet hade de flesta funktioner vi vill ha inklusive ett enkelt CRM inbyggt. Det var också förberett för e-handel.

Efter beslutet la vi upp implementeringen tillsammans med Compentia. Det var ganska många steg att få att fungera då vi förutom det som nämnts ovan också har lager med bundlade produkter på många varor men inte på allt. Implementeringen gick överlag smidigt. För att systemet skulle fungera för oss krävdes det en del specialanpassningar som vi fick hjälp med och vi är nöjda med hur den processen var och hur det fungerar nu. Vi hade både varupaket och priser i 3 olika valutor som skulle in i systemet. Mamut arbetar med SEK som huvudvaluta och vi har Euro som standard, så det var en del arbete att lösa det.

Vid igångsättande var Compentia tillgängliga för att lösa alla de små problem som dyker upp och vi upplevde att uppstarten gick smidigt. Efter att vi kommit igång övergick projektet mer i daglig support, under den första tiden hade vi daglig kontakt, sedan veckovis och nu vid behov. Vi upplever att vi fått snabb respons på de problem och frågor som dykt upp, och nu och då har vi satt upp ett möte för att gå igenom olika moment som vi inte hade full koll på i början.

För att kunna fokusera på vår kärnverksamhet och arbeta var vi vill har vi lagt ut driften av Mamut hos Compentia. Även vår övriga IT och all löpande redovisning ligger hos dem.

Vi är nöjda med den support vi har fått och hur det dagliga arbetet fungerat. Det är viktigt som ett litet bolag att kunna fokusera på det som skapar värde och det är att sälja våra produkter. Compentia hjälper oss med det som är nödvändigt att göra men inte nödvändigtvis det som vi vill eller ska lägga alltför mycket tid på.

Jan Wahlström
Verkställande Direktör
www.larodan.se


Profilskaparens Logotyp

PROFILSKAPAREN AB

Compentia och Profilskaparen lärde känna varandra i samband med implementering av affärssystemet Mamut i verksamheten. Detta var ett stort steg för oss, och utan engagemanget från dem hade vi inte varit lika framgångsrika. Fuat lärde mig angripa frågeställningar från nya håll och även att skapa visioner och mål. Som relativt ny i familjeföretaget kände jag att det var skönt med ett externt bollplank som såg på verksamheten utifrån, och med en vilja att förstå vart utmaningarna låg, både i affärerna men också i ägarfrågorna.

Idag har vi haft ett nära samarbete i närmare 20 år och Fuat har gått från IT-leverantör till ekonomichef till idag styrelseledamot i Profilskaparen. Han har under hela denna tid visat mycket högt engagemang och en bred kompetens inom affärsutveckling, försäljningsstrategi och företagsledning med företagets utveckling i fokus. Dessutom har jag alltid haft ett neutralt bollplank att vända mig till i stora som små frågor, vilket bidragit till den företagsledare jag är idag.

Andreas Wigerman
Verkställande Direktör/Ägare
www.profilskaparen.se


Stockholms Universitets Logotyp

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Sektionen för inköp och logistik vid Stockholms universitet använder sedan sommaren 2008 Mamut Enterprise som affärssystem.

Lika väsentligt som ett fullgott system är att de konsulter som skall sköta implementeringen klarar av att anpassa systemet till våra unika krav som förändras under tid då statlig verksamhet alltmer övergår till elektronisk handel.

Vi har haft turen att under denna ständigt pågående process arbeta med Compentia AB och deras unika kompetens och lyhördhet till våra krav med ständiga förändringar har gjort det möjligt att hantera vår komplexa IT-struktur. Initialt genomfördes en koppling av Mamut Enterprise till universitetets centrala ekonomisystem Raindance. Därefter har utvecklingen gjort det nödvändigt att Mamut Enterprise samtidigt och i realtid måste arbeta tillsammans med totalt tre system. Vår bedömning är att utan Compentia som projektledare och ”spindeln i nätet” hade detta varit en omöjlig uppgift.

Avgörande för framgång i komplexa och ofta tidspressade förändringsarbeten är en bra relation till dina partners i detta arbete. Med Compentia har vi nu under mer än tio års tid arbetat i mycket positiv anda och gemensamt kunnat lösa alla uppkomna problem.

Nu när tiden kommit att byta till ett ännu mer modernt system – Visma.net – är det självklart för oss att fortsätta med Compentia. De kommer att göra en integration mellan kassorna i våra tre butiker och Visma.net, och precis som tidigare vara helhetsleverantören som även säkerställer att kopplingen till Raindance fungerar problemfritt.

Stefan Trygg, Sektionschef
Sektionen för inköp och logistik
www.su.se

Visma Certified Partner
Microsoft Partner Network
SRF
Fortnox