Referenser

Dessa hjälper vi med verksamhetsutveckling

Allt vi gör för våra uppdragsgivare ska resultera i konkreta resultat och direkta besparingar. Här är några exempel på företag där vi fått förtroendet att arbeta med verksamhetsutveckling i olika former. Ofta med ett brett angreppssätt som berör flera delar i företaget, och vi syr ihop lösningar baserade på moderna verktyg som tillsammans sparar tid.

Kontakta oss idag, vi lyssnar gärna på din berättelse.
Våra kontaktuppgifter.

Låt oss hjälpa dig utveckla din verksamhet

Vi sätter oss in i din verksamhet och föreslår åtgärder och arbetsmetoder som gör företagandet effektivare.
Våra tjänster

Elite Sängar och Dorbien Beds väljer Compentia för redovisning

Elite Sängar AB och Dorbien Beds AB

-Tillväxten vi stod inför gjorde det tydligt att vi behövde ett nytt affärssystem, och snart blev det också uppenbart att vi tjänade på att lägga ut vår ekonomiavdelning på Compentia. Vi har idag stort stöd av Visma.net, till exempel inom inköp och uppföljning, och av Compentia, både som systempartner och redovisningsbyrå.

Elite Sängar AB och Dorbien Beds AB

-Vi hade arbetat tillsammans med Compentias erfarna konsulter redan 2013 och när vi nu stod inför ett byte var det självklart att fortsätta vår utveckling framåt med dem. Vi passar så bra ihop för det är snabba puckar hos oss båda – vi skulle aldrig kunna ha en partner som inte jobbar på samma sätt.

Viktiga parametrar vid val av system var
• Molnlösning med automatiska uppdateringar, backup och tillgång även på fältet
• Kraftfull logistikdel med stora möjligheter för stöd vid inköp
• Automation som tar bort timmar av manuellt arbete varje vecka
• Uppföljning i flera dimensioner, både inom försäljning och redovisning

En välplanerad implementering baserad på Compentias beprövade process genomfördes på bara några månader:
• Först ett antal workshops för att kartlägga hur man skulle vilja arbeta
• Anpassning av systemet utifrån vad som framkommit under diskussionerna
• Konfiguration av ett komplett demobolag för validering och utbildning
• Överflytt av alla öppna kund- och inköpsorder för sömlös övergång
• Konsult på plats första dagen

Samarbetet fördjupades snabbt och vi är nu den outsourcade ekonomiavdelningen för alla bolag i koncernen.

-Ni tog över redovisningen i helt rätt tid. Vi har ökat kraftigt sedan dess och jag vet inte hur vi hade klarat oss annars, säger Fredrik med en suck av lättnad. Det känns så bra att vara trygg med att allt bara funkar, och att vi får svar direkt när vi frågor.

Visma.net erbjuder stora möjligheter till anpassning för olika typer av verksamheter och rutiner. Rent konkret:
-Ni underlättar mitt jobb och vår uppföljning med alla listor, dynamiska rapporter och förfrågningar ni tar fram utifrån våra önskemål. De finns lättillgängliga direkt i menyer i systemet och gör det enkel att få en bild av verksamheten.

Fredrik sammanfattar hur arbetet med Compentia fungerat:
-Jag var nöjd i början men jag är ännu mer nöjd nu!

Verksamhet: Tillverkning och försäljning av sängar till detaljister
Ort: Kungsör
Omsättning: 55 MSEK
Affärssystem: Visma.net
Hemsida: www.elitesangar.se

Elite Sängar

För Elite Sänger är vi en outsourcad ekonomiavdelning som tar hand om all löpande redovisning.

Profilskaparen Logotyp

Profilskaparen AB

Compentia och Profilskaparen lärde känna varandra i samband med implementering av affärssystemet Mamut i verksamheten redan under 00-talet. Som relativt ny i familjeföretaget kände jag att det var skönt med ett externt bollplank som såg på verksamheten utifrån, och hade en vilja att förstå var utmaningarna låg – både i affärerna men också i ägarfrågorna.

Profilskaparen AB

Idag har vi haft ett nära samarbete i mer än 20 år. Från att vara IT-leverantör blev Compentia under lång tid ansvarig för vår ekonomiavdelning, till att idag vara representerad i styrelsen. Under hela denna tid har de visat mycket högt engagemang och en bred kompetens inom affärsutveckling, försäljningsstrategi och företagsledning med företagets utveckling i fokus. Dessutom har jag alltid haft ett neutralt bollplank att vända mig till i stora som små frågor, vilket faktiskt bidragit till att jag är den företagsledare jag är idag.

När vi kände att vi vuxit ur Mamut var det självklart att låta Compentia hantera övergången till det moderna molnbaserade affärssystemet Visma.net. Samtidigt ville vi automatisera så mycket som möjligt av våra rutiner.

Vi har under våren 2022 tillsammans förberett oss väl: ett antal workshops med alla berörda medarbetare har genomförts, vi har konstruktivt vridit och vänt på våra arbetssätt, och vi har städat våra register med kunder och artiklar. Ett bitvis tungt arbete som ju ska ske parallellt med den vanliga verksamheten, men som redan efter en kort tid visar sig i enklare vardag och bättre uppföljning. Med AutoPay har arbetet med betalningar och bankavstämning nästan blivit självgående. AutoInvoice gör att alla fakturor nu hanteras digitalt och med Approval blir godkännandeprocessen väldigt smidig.

Vår verksamhet är helt projektbaserad och med Visma.net i kombination med rapportverktyget OneStop kan vi tydligt följa lönsamheten i varje affär och våra olika delar av verksamheten.

Behöver jag säga att vi helhjärtat rekommenderar Compentia som partner?
Oavsett om det gäller rådgivning, redovisning eller affärssystem!

Andreas Wigerman
VD/Ägare

Verksamhet: Tillverkar skräddarsydda profilpärmar, mappar och förpackningar med känsla
Ort: Skogås
Omsättning: 30 MSEK
Affärssystem: Visma.net ERP och Project Accounting
Hemsida: www.profilskaparen.se

Profilskaparen profilerad bärkasse och mapp

För Profilskaparen är vi en partner som gärna föreslår effektiviserande åtgärder.

Stockholms Universitet Logotyp

Stockholms Universitet

Sektionen för inköp och logistik vid Stockholms universitet använder sedan sommaren 2008 Mamut Enterprise som affärssystem. När tiden kom att byta till Visma.net var det självklart för oss att fortsätta med Compentia. De har skapat och implementerat en integration mellan kassorna i våra fyra butiker/lager och Visma.net, så att all försäljning samlas på ett ställe.

Stockholms Universitet

Lika väsentligt som ett fullgott system är att de konsulter som skall sköta implementeringen klarar av att anpassa systemet till våra unika krav som förändras under tid då statlig verksamhet alltmer övergår till elektronisk handel.

Vi har haft turen att under denna ständigt pågående process arbeta med Compentia AB. Deras unika kompetens och lyhördhet till våra krav har gjort det möjligt att hantera vår komplexa IT-struktur. Initialt genomfördes en koppling av Mamut Enterprise till universitetets centrala ekonomisystem Raindance. Därefter har utvecklingen gjort det nödvändigt att Mamut Enterprise samtidigt och i realtid måste arbeta tillsammans med totalt tre system. Vår bedömning är att utan Compentia som projektledare och ”spindeln i nätet” hade detta varit en omöjlig uppgift.

Avgörande för framgång i komplexa och ofta tidspressade förändringsarbeten är en bra relation till dina partners i detta arbete. Med Compentia har vi nu under mer än tio års tid arbetat i mycket positiv anda och gemensamt kunnat lösa alla uppkomna problem.

När tiden kom att byta till ett ännu mer modernt system – Visma.net – var det självklart för oss att fortsätta med Compentia. De har gjort en integration mellan kassorna i våra butiker, våra lager och Visma.net. Precis som tidigare är de helhetsleverantören som även säkerställer att kopplingen till vårt befintliga redovisningssystem Raindance fungerar problemfritt.

Vi kunde också börja använda funktionen med återkommande fakturering för alla de fakturor som skapas varje månad. Det har inneburit en rejäl tidsbesparing men kanske ännu viktigare en kvalitetssäkring. Vi vet nu att alla fakturor skickas vid samma tillfälle och till rätt mottagare varje gång.

Cathrine Waldenvik, Förvaltningsledare, Fastighetsavdelningen
Stefan Trygg, Sektionschef, Sektionen för inköp och logistik

Verksamhet: Service som posthantering, teknikertjänster, försäljning av kontorsmaterial, gaser och kemikalier
Ort: Stockholm
Affärssystem: Visma.net med integrerade butikskassor och koppling till redovisningssystemet Raindance
Hemsida: www.su.se

Stockholms Universitet får hjälp med IT-integrationer

Vi hjälpte Stockholms Universitet med avancerade kopplingar mellan olika IT-system.

Renapharma Logotyp

Renapharma AB

Ett affärssystem är hjärtat i varje företags verksamhet, och för oss är trygghet och säkerhet viktiga områden. Vi har genom åren fördjupat vårt samarbete med Compentia, som nu är vår outsourcade ekonomifunktion. De arbetar väldigt nära oss i vardagen, och oavsett om vi har en liten eller komplex fråga får vi snabba, kloka och trevliga svar.

Renapharma AB

Genom att kombinera vetenskaplig dialog, kunskap och innovativ teknologi förser Renapharma hälso- och sjukvården med innovativa och kvalitativa produkter inom läkemedel, hälsokost och medicinteknik.

Som ett steg i att kunna växa ville man lämna det serverbaserade affärssystem man tidigare använde. Efter att ha bollat sitt behov med och fått det relativt nya molnbaserade Visma.net presenterat av Compentia hittade man sin lösning.

Compentia ledde implementeringen, utbildade användarna och har funnits till hands för löpande stöd under vårt första år med systemet. Att byta affärssystem kan vara en stressig upplevelse, och ibland tar det lite tid att komma in i nya rutiner och att hitta bland menyer. Då har det varit tryggt att veta att hjälpen aldrig varit längre bort än ett telefonsamtal, och den tålmodiga supportpersonalen hjälper oss alltid snabbt.

– Vi beslutade sen att Compentia även skulle sköta vår löpande redovisning och hjälpa oss med boksluten. Det har gått jättebra. Med deras kunskap om funktionerna i Visma.net går allt mycket smidigare nu. De är experter på systemet och allt effektiviseras. Nu är systemet precis så smidigt som man önskar sig av ekonomisystem, säger VD Caroline Danielson.

-Jag har verkligen uppskattat attestmöjligheterna som finns; att kunna gå igenom och godkänna fakturor oberoende av var jag råkar vara. Även funktionen AutoInvoice, som både hanterar och registrerar inkommande fakturor och används för att skicka kundfakturor, har varit ett lyft genom ökad kontroll och effektiv hantering.

Verksamhet: Högkvalitativa läkemedel och kosttillskott som vilar på gedigen vetenskaplig utvärdering
Ort: Stockholm
Affärssystem: Visma.net
Hemsida: www.renapharma.se

Compentia skapar trygghet för läkemedelsföretaget

Vi skapar trygghet och flexibilitet för Renapharma.

Iotron Logotyp

IoTRON AB

IoTRON startades under 2019 för att bedriva en värdeadderande försäljning av system för säkerhet och industriell IoT. Man bestämde sig tidigt för att anlita en partner för all ekonomi och administration, och man ville också hitta ett affärssystem som skulle stödja och förenkla processerna. En molnlösning var självskriven för det mobila företaget.

IoTRON AB

IoTRON startades under 2019 för att bedriva en värdeadderande försäljning av funktionsorienterade system för säkerhet och processkontroll, cybersäkerhet samt industriell IoT på den Nordiska marknaden. Man bestämde sig tidigt för att anlita en partner för all ekonomi och administration, och man ville också hitta ett affärssystem som skulle stödja och förenkla processerna. En molnlösning var självskriven för det mobila företaget.

Ganska snabbt insåg man att Visma.net erbjuder en högklassig logistikfunktion i kombination med stora möjligheter till automatisering. Lämplig partner hittades i Compentia, som inte bara är med och driver implementeringen utan också tar rollen som aktiv partner med löpande utveckling. Att även kunna lägga ut hela ekonomifunktionen på samma partner ger givetvis stora synergier och effektivitet.

Hela upplägget är byggt för att möjliggöra en både snabb och effektiv uppskalning, där både systemet och partnern kan erbjuda mer kapacitet vartefter kundens behov förändras. Därigenom hålls kostnaderna nere så länge som möjligt.

Direktleveranser från utlandet till svenska kunder löper smidigt varje vecka, inköpshanteringen får stöd i systemet och faktureringen sköts av Compentia, liksom eventuell påminnelsehantering om det behövs.

-Vi får alltid en snabb respons från Compentia. Oavsett om det handlar om frågor kring ekonomi eller support i Visma.net så finns de tillgängliga och ger oss tydliga besked utan knussel. Vi på IoTRON hanterar inköp, leveranser och godkännanden, medan Compentia tar hand om fakturering och all vår bokföring, säger Juha Järvinen, VD på IoTRON.

-Nu har vi även börjat med återkommande tertialmöten där vi tillsammans går igenom frågor rörande ekonomi, men också vår arbetsmetodik och de nya möjligheter som uppstår i samband med att systemet kontinuerligt utvecklas. Målsättningen är att vi därigenom skall kunna bli än mer effektiva och därmed kunna spara tid, men också kunna höja servicenivån till våra kunder.

Vi kan varmt rekommendera Compentia som partner, både för Visma.net och för företagets redovisning, men kanske allra mest för helheten. Compentia ger oss ett väldigt gott stöd under vår kontinuerliga tillväxtresa!

Juha Järvinen
CEO

Verksamhet: Försäljning av system för processövervakning och säkerhet
Ort: Stockholm
Affärssystem: Visma.net
Hemsida: www.iotron.se

Iotron Logotyp

IoTRON hjälper vi med utveckling såväl som support av ekonomifunktionerna.

Hans & Greta Logotyp

Hans & Gretas Glutenfria Bröd AB

Vi sköter själva utleveranser och fakturering i Fortnox, men lämnar allt annat till Compentia. De sköter all bokföring, löner och betalningar åt oss. Varje vecka när de tagit hand om oss kommer ett mail med veckans viktigaste händelser, eventuella punkter jag behöver åtgärda eller annan intressant information.

Hans & Gretas Glutenfria Bröd AB

Hos Hans & Greta valde man på rekommendation av sin revisor att börja samarbeta med Compentia. I samband med det lämnade man Visma Admin för att gå över till en molnlösning. Valet var ganska enkelt och föll på Fortnox. Med en enkel anpassning av följesedlar, som Compentia smidigt ordnade, var systemet redo att använda direkt efter köp.
-Vi sköter själva utleveranser och fakturering, men lämnar allt annat till Compentia. De sköter all bokföring, löner och betalningar åt oss. Skulle någon kund vara sen med betalningar skickar de påminnelser via Fortnox Utskriftstjänst, en mycket prisvärd och enkel möjlighet, berättar Therése Ekenblom, VD och ägare.

Arbetsflödet är väldigt smidigt med skanning av leverantörsfakturor och digital attest i Fortnox – antingen i dator eller mobil. Allt fler skickar e-faktura, vilket gör registreringen helt automatisk och säker.

-Rapporterna de skickar är alltid tydliga och ”to the point”. Varje vecka när de tagit hand om oss kommer ett mail med veckans viktigaste händelser, eventuella punkter jag behöver åtgärda eller annan intressant information. Även om vi saknar vår ”nestor” har vi fått en ny partner som alltid finns tillgänglig och som stöttar oss.

Vi kan rekommendera Compentia som trygg partner av hela vårt bagar-hjärta!

Verksamhet: Industribageri med inriktning på glutenfritt
Ort: Söderköping
Omsättning: 12 MSEK
Affärssystem: Fortnox
Hemsida: www.hansogreta.se

Hans & Greta Glutenfritt bröd

För Hans & Gretas Glutenfria Bröd AB sköter vi löpande bokföring, löner och andra ekonomifunktioner.

Tupac Logotyp

Tupac AB

Tupac i Norrköping är specialist på anpassade display- och förpackningslösningar. För att kunna bli ännu vassare i relationen till våra kunder anlitade vi Compentia för att utveckla vårt kalkyl- och offertsystem med saknade funktioner. Därmed kan vi jobba både effektivare och mer kvalitetssäkrat.

Tupac AB

Tupac i Norrköping är en specialist på anpassade display- och förpackningslösningar. För att kunna bli ännu vassare i relationen till våra kunder anlitade vi Compentia för att utveckla vårt kalkyl- och offertsystem med saknade funktioner, men kanske mest för att få bättre struktur i hanteringen av information i kundprojekten. Därmed kan vi jobba både effektivare och mer kvalitetssäkrat.

Konsulten från Compentia har varit ett bra stöd i utvecklingen och ofta föreslagit lösningar vi inte ens visste att vi skulle fråga efter. Systemet är i drift sedan två år och vi tittar löpande på hur vi ska ta nästa steg.

Lars Månsson
VD och delägare

Verksamhet: Anpassade display- och förpackningslösningar
Ort: Norrköping
Omsättning: 28 MSEK
www.tupac.se

Tupac

Compentia har arbetat med Tupac i många år och är en trogen partner inom affärsutveckling och affärssystem.

Visma Certified Partner
Microsoft Partner Network
SRF
Fortnox