Sveriges mest nöjda kunder?

Nu är det inte bara vi som ska ta åt oss äran, men när Svenskt Kvalitetsindex mätte  kundnöjdheten genom att djupintervjua 1 000 företagare som outsourcar sin ekonomihantering visade det sig att redovisningsbranschen har den högsta kundnöjdheten av samtliga branscher som Svenskt Kvalitetsindex mätt de senaste 30 åren.

Viktigast för kunderna i valet av redovisningsbyrå är att man känner sig trygg och allra mest nöjda är de kunder som har en Auktoriserad Redovisningskonsult. Den årslånga utbildningen ger djupa kunskaper inom sex olika områden, och på Compentia uppmuntrar vi alltid till kompetensutveckling hos våra medarbetare. Då får vi ännu duktigare medarbetare och ännu tryggare kunder. Just nu deltar ytterligare en av våra konsulter i programmet, och vi är sedan länge en Auktoriserad Byrå (av branschorganisationen SRF).

Personlig kontakt, service och tillgänglighet är viktigt när kunden söker ny partner för sin ekonomifunktion. Vi håller med, och hoppas att det är just därför våra kunder uppskattar oss och ofta vill fördjupa samarbetet över tid.

Är det dags för er att se över möjligheterna att effektivisera ekonomihanteringen? Just  nu bjuder vi på 2 timmar gratis konsultation. Läs mer här.