Integritet och cookies

Din integritet är viktig för oss och vi vill vara transparenta med metoderna vi använder och vilka uppgifter den här webbplatsen samlar in om dig.

I korthet så använder vi dina uppgifter för att fullfölja vårt åtagande gentemot dig som kund eller potentiell kund. När vi tar emot ett meddelande i form av mail sparas dina uppgifter i våra mailsystem och används för att vi ska kunna kommunicera med dig. Om du blir kund hos oss använder vi dina uppgifterna för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Vi använder lösenordsskyddade nätverk och datorer för att skydda dina uppgifter och kommer aldrig att överlåta eller sälja uppgifterna till tredje part.

Cookies

Den här webbplatsen placerar cookies på din dator (om du accepterar det). Våra cookies innehåller information om hur du använder webbplatsen och hur du hittade till oss. Den här informationen använder vi enbart för att samla information om våra besökares surfvanor på vår egen webbplats, för att kunna få statistik om våra besökare och med den kunna förbättra webbplatsen som helhet. Den information vi använder för att se statistik samlas in anonymt och vi försöker aldrig identifiera våra besökare.

Acceptera eller neka cookies

Du kan acceptera eller neka oss att placera cookies på din dator. Om du nekar så kommer vi inte att kunna se hur du använt webbplatsen eller hur du hittade till oss. Om du accepterar cookies sparas en fil på din dator via webbläsaren. Du kan du närsomhelst återvända till denna sida och ångra dig genom att ändra på status-fältet nedan.

Neka cookies genom webbläsaren

Du kan också ändra inställningar i din webbläsare så att denna och andra sajter nekas att spara cookies på din dator. Se gärna denna länk för mer information:  youronlinechoices.com/se

Vilka sorts cookies använder compentia.se

Statistik/analys – Dessa cookies låter oss känna igen och räkna antal besökare på webbplatsen. Vi kan se hur länge en besökare stannar på sajten, vilka länkar som klickas och vilken länk besökaren klickade på för att komma till vår webbplats. Vi använder Google Analytics som extern tjänst i detta syfte.

Funktionscookies – Dessa cookies talar om ifall en användare är inloggad på webbplatsens administrationsgränssnitt och hur länge de varit inloggade. Denna cookie sparas i vanliga fall inte hos vanliga besökare utan i regel endast hos våra webmasters och anställda med tillgång till administrationsdelen.

Cookie-godkännande – Vi lagrar en cookie som talar om för oss om du godkänner att vi använder cookies eller inte. Denna cookie gör att vi kan komma ihåg dina inställningar nästa gång du besöker oss. Denna cookie har en livslängd på maximalt 1 år, därefter kommer vi att fråga dig om du vill acceptera cookies på nytt.

Oavsett om ni accepterar cookies eller inte hoppas vi att ni trivs på vår webbplats och stannar ett tag. Tveka inte att höra av er om ni har några frågor, funderingar eller kommentarer.

Din status

Din status gällande cookies på denna sajt:

 

Om du accepterar att vi placerar cookies på din dator utgår vi från att du läst denna cookie-policy och accepterar att vi använder din information i enlighet med policyn. Du kan när som helst återvända till denna sida och ändra status på ditt godkännande.

Ansvarig för GDPR-frågor på Compentia:

Jan-Erik Berggren
office@compentia.se

Integritet och personuppgifter

Genom att använda vår webbplats och/eller att du lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. 
Personuppgiftsansvarig
Compentia AB (556619-5813) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 
Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling
Samtycke: Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om tjänster godkänner du och samtycker till att Compentia AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. I sådant fall kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.
Avtal: Köper du tjänster från Compentia AB behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.
Rättslig förpliktelse: Vissa lagar eller regler gör att Compentia AB som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.
Intresseavvägning: Compentia AB kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall vi ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring .Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.
Hur vi samlar in  och bevarar personuppgifter
Compentia AB samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på www.compentia.se och vid mejl-, telefon- eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster. Personuppgifter i form av namn, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt kundsystem och e-postprogram.
Varför och hur länge vi bevarar personuppgifter
• Fullgöra förpliktelser gentemot kund
• Förbättra kundupplevelsen
• Tillhandahålla god service
• Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Compentia AB sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen.
Delning av personuppgifter till tredje part
Compentia AB kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar eller om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. Compentia AB vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part i enlighet med GDPR.
Skydd av personuppgifter
Compentia AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. De anställda hos oss är skyldiga att följa våra regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.
Compentia som personuppgiftsbiträde
Det kan uppstå tillfällen där Compentia AB inte är personuppgiftsansvarig utan agerar personuppgiftsbiträde åt tredje part. I dessa fall behandlar Compentia AB personuppgifter enligt de instruktioner Compentia AB fått av den personuppgiftsansvarige. Vi kan i dessa situationer inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna integritetspolicy men kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna integritetspolicy.
Dina rättigheter
Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Compentia AB få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.
Ändringar i integritetspolicyn
Compentia AB förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

Senast ändrad 2024-02-20