Om oss

En sällsynt mix av rådgivning, redovisning och affärssystem

I över två decennier har vi hjälpt mindre och medelstora företag att lyckas. Alltid med ett syfte, att stötta dig som företagare i att fatta bättre beslut för din verksamhet. Med bred branscherfarenhet och en mix av rådgivning, redovisning och affärssystem finns vi för dig som vill lägga all tid på din verksamhet.
Vi kvalitetssäkrar allt vi gör och är certifierade enligt Svensk standard för redovisningsuppdrag (Rex). Med stor säkerhet, och ett holistiskt arbetssätt, tar vi därför hand om verksamhetskritiska delar runt ditt företag. Tillsammans med dig syr vi ihop en lösning som optimerar dina rutiner, processer och resultat. Det gör oss till en långsiktig partner på din resa mot en mer effektiv och lönsam verksamhet.

Erfarna grundare

Alltsedan utbildningen inom Industriell ekonomi har vi rört oss i gränslandet mellan teknik och ekonomi. Och ju snabbare utvecklingen av digitala verktyg går, desto viktigare blir det att förstå helheten och ha praktisk erfarenhet av vilka lösningar som fungerar.

Fokus för oss har varit mindre och mellanstora företag. Där finns ofta en företagare som är otroligt duktig på sin marknad, och gärna lägger mer tid på att utveckla den och företaget. Eftersom vi själva har drivit företag och arbetat i ledande positioner i många olika branscher och följt företag genom olika faser förstår vi utmaningarna och frågorna som kan dyka upp.

Vill du prata direkt med oss?

Fuat Icmen
0707-76 59 00
Jan-Erik Berggren
0708-89 06 40

Värdeord

Kompetens

Med lång erfarenhet och ständig utveckling hjälper vi företagare att effektivisera sin verksamhet genom en mix av rådgivning, redovisning och affärssystem.

Engagemang

Vi arbetar tillsammans och nära våra kunder för att förstå deras verksamhet på djupet. Alltid med samma mål – att göra ditt företagande enklare, mer effektivt och mer lönsamt.

Kritiskhet

Vi accepterar inte status quo och gör inte på samma sätt som det alltid gjorts, utan letar möjligheter. Att med sund skepsis inte ta något för givet hjälper och skyddar dig som kund.

Ärlighet

Vi är en del av samhället. Därför är det självklart med korrekta rapporter till myndigheter, att lagar efterlevs, att betalningar sker i tid och inte minst ett aktivt arbete för att minska möjligheten för oseriösa aktörer.

Helhet

Med expertis inom rådgivning, redovisning och affärssystem tar vi ett helhetsgrepp om affärskritiska processer i kundernas verksamhet. Inget ska ramla mellan stolarna utan fungera som en smidig helhet.

Proaktivitet

Med ett positivt ifrågasättande söker vi ständigt utveckla både arbetssätt och förenkla för våra kunder. När vi ser att något kan bli bättre säger vi det – och lyssnar om vi tillsammans kan ta bort onödiga rutiner.

Lönsamhet

Vi hjälper ambitiösa företag i deras tillväxtresa och vardag. Genom att identifiera möjligheter till effektivisering och kostnadsbesparingar skapar vi anpassade lösningar för långsiktig lönsamhet.

Engagerade medarbetare

Är man nyfiken blir man engagerad och hittar lösningar. Man vill lära mer och utvecklar sina kunskaper. Man får en djupare förståelse för dig som kund och kan göra ett bättre jobb. Därför uppmuntrar vi till kompetensutbyte och öppna samtal. Vi genomför återkommande aktiviteter så som träning i vårt gym, spelar tillsammans eller bara äter och har skoj. Det leder till engagemang och intresse för kollegorna och för yrket. Tillsammans blir vi engagerade.

Partner

Vi är stolta över att ha nära samarbete med ett fåtal nordiska företag av högsta klass. För oss är det en självklarhet att enbart arbeta tillsammans med partner som heller aldrig tummar på kvalitet, pålitlighet eller engagemang. Varför? Jo, därför att våra kunders framgång är vår framgång.