Profilskaparen

Compentia och Profilskaparen lärde känna varandra i samband med implementering av affärssystemet Mamut i verksamheten redan under 00-talet.

-Som relativt ny i familjeföretaget kände jag att det var skönt med ett externt bollplank som såg på verksamheten utifrån, och hade en vilja att förstå var utmaningarna låg – både i affärerna men också i ägarfrågorna, berättar Andreas Wigerman, VD/Ägare på Profilskaparen AB.

“Efter ett givande samarbete under snart tjugo år, behöver jag säga att vi helhjärtat rekommenderar Compentia som partner? Oavsett om det gäller rådgivning, redovisning eller affärssystem!”
Andreas Wigerman, VD/Ägare på Profilskaparen AB

Bakgrund

Samarbetet med Profilskaparen AB, verksamt inom reklam och profilering, har vuxit sig allt starkare under tjugo års tid. När man kände att affärssystemet Mamut blev en begränsning inleddes processen att hitta ett modernare affärssystem. Samtidigt ville man automatisera så mycket som möjligt av sina rutiner och ge säljarna bra stöd i sitt dagliga arbete.
Med flera avdelningar var det också viktigt att kunna följa lönsamhet på detaljerad nivå, till och med i varje enskilt projekt. Likaså vill ledningen varje vecka få en överblick av läget i sin verksamhet.

Vad vi gjorde

I rollen som Profilskaparens IT-leverantör genomförde vi under våren 2022 en implementering av det molnbaserade affärssystemet Visma.net. Baserat på vår beprövade process genomförde vi ett antal workshops med berörda medarbetare på Profilskaparen och anpassningar av systemet utifrån företagets arbetssätt. Vi hjälpte även till att organisera deras register med kunder och artiklar, något som snabbt underlättade vardagen och förbättrade uppföljningen inom företaget.
Visma.nets starka modul för Projektredovisning tillsammans med det integrerade Excel-baserade rapportverktyget OneStop Reporting blev viktiga komponenter för att få en helhetsbild av verksamheten. Tillsammans skapar de möjligheter för nästan obegränsad uppföljning.

Resultat

Med hjälp av Visma.nets funktion AutoPay har Profilskaparens process för betalningar och bankavstämningar blivit nästintill självgående. Funktionen AutoInvoice möjliggör dessutom digital hantering av fakturor - och med Approval blir processen för godkännande smidig.
- Vår verksamhet är helt projektbaserad och med Visma.net, i kombination med rapportverktyget OneStop, kan vi tydligt följa lönsamheten i varje affär och våra olika delar av verksamheten, säger Andreas.
Han berättar vidare att Compentias konsulter visat mycket högt engagemang och en bred kompetens inom affärsutveckling, försäljningsstrategi och företagsledning med utveckling i fokus.
- Jag har dessutom alltid haft ett neutralt bollplank att vända mig till i stora som små frågor, vilket faktiskt bidragit till att jag är den företagsledare jag är idag, säger Andreas.
Samarbetet har fungerat så pass bra att vi på Compentia fått äran att vara en del av Profilskaparens styrelse. Han avslutar med att säga:
- Oavsett om det gäller rådgivning, redovisning eller affärssystem skulle jag rekommendera Compentia till andra företag och organisationer,
Andreas Wigerman, VD/Ägare på Profilskaparen AB

Vill du också ha en långsiktig partner som tar hand om din ekonomiavdelning? Kontakta oss idag så hittar vi en lösning som passar din verksamhet.

loTRON
Industriell loT
loTRON ville skala upp sin verksamhet snabbt och effektivt och har samarbetat med oss redan från start. Tillsammans har vi byggt effektiva rutiner som hjälper i det dagliga värvet.
Läs mer
Renapharma
Tillverkning av läkemedel
Med en molnbaserad systemlösning, outsourcad ekonomifunktion samt löpande support kan Renapharma AB på ett smidigt sätt effektivisera sin administration.
Läs mer
Elite sängar
Möbel- och sängtillverkning
Med en molnbaserad systemlösning och outsourcande av sin ekonomifunktion fick Elite Sängar AB en smidig tillväxtresa.
Läs mer