loTRON

– Vi får alltid en snabb respons från Compentia. Oavsett om det handlar om frågor kring ekonomi eller support i Visma.net så finns de tillgängliga och ger oss tydliga besked utan knussel. Vi på IoTRON hanterar inköp, leveranser och godkännanden, medan Compentia tar hand om fakturering och all vår bokföring, säger Juha Järvinen, CEO på IoTRON.

“Att kunna lägga ut hela ekonomifunktionen och affärssystemet på samma partner ger givetvis stora synergier och effektivitet.”
Juha Järvinen, CEO på IoTRON AB

Bakgrund

IoTRON startades 2019 och bedriver en värdeadderande försäljning av system för säkerhet och industriell IoT på den nordiska marknaden. De bestämde tidigt att de ville ha en extern partner för all ekonomi och administration - och ett affärssystem som förenklar deras processer.
IoTRON kom då i kontakt med affärssystemet Visma.nets högklassiga logistikfunktioner och automatisering, en perfekt lösning för dem. De kontaktade oss på Compentia, med förhoppningen om att effektivisera och höja kvalitén på deras arbete.
En liten men viktig parameter var hanteringen av punktskatter, som ska redovisas varje månad.

Vad vi gjorde

Vi tog oss an rollen som IoTRONs aktiva partner för implementering och löpande anpassning av affärssystemet Visma.net i takt med att företagets behov växte och förändrades.
Parallellt med detta hjälpte vi till med start av bolaget, registrering hos berörda myndigheter och skapade rutiner kring hanteringen av företagets ekonomi.
Man var redan från början klar över att man skulle utnyttja kraften i moderna system så mycket som möjligt för att minimera manuellt arbete, och med de marknadsledande tjänsterna runt Visma.net har vi satt upp en helt integrerad miljö med AutoPay (full automatisk koppling till bank), AutoInvoice (komplett fakturahantering), Approval (attestflöden) och OneStop Reporting (daglig uppföljning av försäljning och lönsamhet).

Resultat

Samarbetet med IoTRON är anpassat för att möjliggöra en snabb och effektiv uppskalning. Ett flexibelt upplägg som är möjligt tack vare affärssystemets kapacitet och våra konsulters förmåga att ge stöd utifrån IoTRONs föränderliga behov. På så vis kan företaget hålla ner kostnaderna så länge som möjligt på sin tillväxtresa.
Vi på Compentia hjälper IoTRON med löpande bokföring, löner, månadsrapportering och fakturering, likväl som påminnelsehantering vid behov.
– Vi har även återkommande tertialmöten där vi tillsammans går igenom frågor rörande ekonomi. Under mötena diskuterar vi även arbetsmetodik och de nya möjligheter som uppstår i samband med att systemet kontinuerligt utvecklas, säger Juha.
Han avslutar:
– Vi kan varmt rekommendera Compentia som partner då de ger oss avgörande stöd på vår tillväxtresa. Att kunna lägga ut hela ekonomifunktionen och affärssystemet på samma partner ger givetvis stora synergier och effektivitet, och vi slipper att bollas mellan flera olika leverantörer vid frågor och önskemål.
Juha Järvinen, CEO på IoTRON AB

Är du i behov av enklare affärsprocesser? Hör av dig till oss så hittar vi en lösning som passar din verksamhet

Renapharma
Tillverkning av läkemedel
Med en molnbaserad systemlösning, outsourcad ekonomifunktion samt löpande support kan Renapharma AB på ett smidigt sätt effektivisera sin administration.
Läs mer
Profilskaparen
Tillverkning av förpackningar
Med en molnbaserad systemlösning, automatisering av rutiner och löpande stöd kan Profilskaparen AB med enkelhet följa lönsamheten i varje affär av verksamhetens olika delar.
Läs mer
Elite sängar
Möbel- och sängtillverkning
Med en molnbaserad systemlösning och outsourcande av sin ekonomifunktion fick Elite Sängar AB en smidig tillväxtresa.
Läs mer